ĐỐI TÁC CỦA FUVICO

Các đối tác chính của Fuvico trong cung cấp các loại máy chế biến gỗ và thiết bị phụ trợ cho các xưởng chế biến gỗ hàng đầu tại Việt Nam

ĐỐI TÁC CỦA FUVICO

Chailease International Leasing

ĐỐI TÁC CỦA FUVICO

Woodmaster - Solid Wooworking Machine

ĐỐI TÁC CỦA FUVICO

Holztek - Panel Wooworking Machines

ĐỐI TÁC CỦA FUVICO        ĐỐI TÁC CỦA FUVICO

Jo-way - Straight line ripsaw Machine                                                        Goodtek - Double side planer

ĐỐI TÁC CỦA FUVICO        ĐỐI TÁC CỦA FUVICO

Shengshing - Wide belt sander                                                       Sherngyuan - Wide belt sander

 

ĐỐI TÁC CỦA FUVICO           ĐỐI TÁC CỦA FUVICO

Shenko 4 Side Planer                                                                    Furnimate Finger Joint System

ĐỐI TÁC CỦA FUVICO          ĐỐI TÁC CỦA FUVICO

ĐỐI TÁC CỦA FUVICOĐỐI TÁC CỦA FUVICO

 

© 2018 daiphucvinh.com. All rights reserved