Máy cưa rong lưỡi trên

Máy cưa rong lưỡi trên ripsaw, rong thẳng chính xác để gép gỗ hoặc ra các thanh theo quy cách.

© 2018 daiphucvinh.com. All rights reserved