Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán khi mua hàng tại Đại Phúc Vinh

 

Cách 1 : Thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng đối với các hợp đồng có giá trị : < 20tr

Cách 2 : Thanh toán bằng chuyển khoản đối với các hợp đồng có giá trị : >= 20tr

© 2018 daiphucvinh.com. All rights reserved