Quy trình giao hàng

Quy trình chung về giao hàng

1/ Sau khi tiếp nhận thông tin đặt hàng của quý khách theo đơn đặt hàng hoặc hợp đồng.

2/ Chuẩn bị hàng hóa theo đơn hàng : Loại máy, model, số lượng, thời gian giao hàng....

3/ Sau khi đã chuẩn bị hàng hóa xong bên bán sẽ thông báo cho bên mua về việc giao hàng để 2 bên chuẩn bị vị trí, các vật tư phụ trợ, xe giao hàng và chốt thời gian giao hàng

4/ Sau khi đã chốt được các thông tin trong bước 3 sẽ tiến hành giao hàng và lắp đặt hướng dẫn sử dụng.

© 2018 daiphucvinh.com. All rights reserved